ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
บัญชีเวรที่ปรึกษากฎหมาย
 1. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 2. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กันยายน 2560
 3. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 4. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 5. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มกราคม 2560
 6. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มีนาคม 2560
 7. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน เมษายน 2560
 8. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 9. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 10. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 11. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 12. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 13. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มกราคม 2561
คู่มือ
แผนผังการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 1. แผนผังการดำเนินคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 2. แผนผังการดำเนินคดีแพ่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 3. แผนผังการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 4. แผนผังแสดงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 5. แผนผังขั้นตอนการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมวด 15
 6. แผนผังขั้นตอนการทำสัญญามอบตัวเด็กและเยาวชน
 7. แผนผังขั้นตอนการขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน
 8. แผนผังขั้นตอนขอรับเงินกลาง (ค่าประกันตัว คืน)
 9. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนตรวจสอบการจับ
 10. แผนผังขั้นตอนการยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

แจ้งเตือนภัย!!! ด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ Call center แอบอ้างชื่อหน่วยงานศาลยุติธรรมหลายแห่งเพื่อหวังผลในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนและหลอกให้โอนเงิน เช่น แอบอ้างเรื่องหมายศาลเพื่อให้ตกใจ จนหลงชื่อให้ข้อมูลไป สำนักงานศาลยุติธรรมขอแจ้งว่าศาลยุติธรรมไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์แต่อย่างใด
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.54/58
นัดพร้อมเพื่อฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.91/60
ไต่ส่วนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)