ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.thข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ***
 1. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 2. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กันยายน 2560
 3. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 4. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 5. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มกราคม 2560
 6. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มีนาคม 2560
 7. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน เมษายน 2560
 8. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 9. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 10. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

คู่มือ
  ***
 1. แผนผังการดำเนินคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 2. แผนผังการดำเนินคดีแพ่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 3. แผนผังการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 4. แผนผังแสดงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 5. แผนผังขั้นตอนการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมวด 15
 6. แผนผังขั้นตอนการทำสัญญามอบตัวเด็กและเยาวชน
 7. แผนผังขั้นตอนการขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน
 8. แผนผังขั้นตอนขอรับเงินกลาง (ค่าประกันตัว คืน)
 9. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนตรวจสอบการจับ
 10. แผนผังขั้นตอนการยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.57/59
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.33/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ