ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


ต่อต่อ

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th