ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
บัญชีเวรที่ปรึกษากฎหมาย
 1. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 2. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กันยายน 2560
 3. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 4. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 5. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มกราคม 2560
 6. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มีนาคม 2560
 7. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน เมษายน 2560
 8. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 9. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 10. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 11. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 12. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 13. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือน มกราคม 2561
 14. บัญชีที่ปรึกษากฎหมายอยู่เวรในวันทำการและวันหยุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
คู่มือ
แผนผังการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 1. แผนผังการดำเนินคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 2. แผนผังการดำเนินคดีแพ่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 3. แผนผังการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 4. แผนผังแสดงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 5. แผนผังขั้นตอนการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมวด 15
 6. แผนผังขั้นตอนการทำสัญญามอบตัวเด็กและเยาวชน
 7. แผนผังขั้นตอนการขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน
 8. แผนผังขั้นตอนขอรับเงินกลาง (ค่าประกันตัว คืน)
 9. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนตรวจสอบการจับ
 10. แผนผังขั้นตอนการยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.25/60
ชี้/กำหนดแนวทางฯ/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.68/60
ฟังคำพิพากษาหรือกำหนดเงื่อนไขฯ
ห้องพิจารณาที่ -