ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผลการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา
เอกสารแนบ