ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการวัยรุ่น  วัยใส  ไม่ท้องก่อนวัยอันควร


เอกสารแนบ