ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th

เตือนภัย!!! ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ Call center แอบอ้างชื่อหน่วยงานศาลยุติธรรมหลอกให้โอนเงิน


แจ้งเตือนภัย!!! ด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ Call center แอบอ้างชื่อหน่วยงานศาลยุติธรรมหลายแห่งเพื่อหวังผลในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนและหลอกให้โอนเงิน เช่น แอบอ้างเรื่องหมายศาลเพื่อให้ตกใจ จนหลงชื่อให้ข้อมูลไป สำนักงานศาลยุติธรรมขอแจ้งว่าศาลยุติธรรมไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์แต่อย่างใด


เอกสารแนบ