ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมโดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมโดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)